Kurs og konferanse

Vi tar imot lukkede grupper og har kapasitet inntil 26 senger fordelt på 12 rom. I 2. etasje er den gamle tingsalen innredet som konferansesal for ca. 25 personer. Der finnes hjelpemidler som videokamera, - kanon, PC med trådløst bredbånd. Alle andre stuer og bibliotek kan benyttes som grupperom etter behov.

Andvord gard er tildelt kvalitetsmerket Olavsrosa fra Norsk Kulturarv.
Til toppen